Hỗ trợ bán hàng: 0934.409.222 / 0915.124.455            Hỗ trợ kỹ thuật: 0912.7464 02
Đăng ngày 01/08/2014
Đăng ngày 01/08/2014
Đăng ngày 20/07/2014
Đăng ngày 15/07/2014
Đăng ngày 09/07/2014
Đăng ngày 08/07/2014
Đăng ngày 08/07/2014
Đăng ngày 08/07/2014
Đăng ngày 08/07/2014

Điện thoại Samsung

2.790.000đ
2.190.000đ
5.490.000đ
7.390.000đ
2.890.000đ
7.190.000đ
3.990.000đ
4.190.000đ
3.790.000đ
3.990.000đ
 

Điện thoại HTC

2.290.000đ
2.090.000đ
2.290.000đ
2.290.000đ
2.090.000đ
 

Sky A900

Hết hàng
Hết hàng
3.690.000đ
3.690.000đ
 

Điện thoại Iphone

3.390.000đ
3.190.000đ
3.190.000đ
2.390.000đ
3.390.000đ
 

Điện thoại LG

2.790.000đ
5.390.000đ
5.490.000đ
5.490.000đ
2.590.000đ
3.090.000đ
3.090.000đ
 

Điện thoại Sony

3.990.000đ
3.990.000đ
5.690.000đ
5.690.000đ
3.790.000đ
5.290.000đ
4.790.000đ
3.090.000đ
 

Sky a870 (Vega Iron)

4.090.000đ
4.090.000đ
3.090.000đ
3.090.000đ