Hotline: 0909.090.518

Galaxy S Series

Samsung Galaxy S23 Ultra Chính Hãng Cũ
-16%
20.990.000đ 24.950.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.9", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 
 • RAM: 12GB
 • Camera sau: Chính 200 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP
 • Camera trước : 12MP 
 • Pin, Sạc: 5000mAh, Sạc 45W 
 • Hệ điều hành: Android 13
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G

Samsung Galaxy S23 Ultra Chính Hãng Cũ

20.990.000đ 24.950.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.9", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 
 • RAM: 12GB
 • Camera sau: Chính 200 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP
 • Camera trước : 12MP 
 • Pin, Sạc: 5000mAh, Sạc 45W 
 • Hệ điều hành: Android 13
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.9", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy 
 • RAM: 12GB
 • Camera sau: Chính 200 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP
 • Camera trước : 12MP 
 • Pin, Sạc: 5000mAh, Sạc 45W 
 • Hệ điều hành: Android 13
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
Samsung Galaxy S22 Ultra Chính Hãng Cũ
-52%
12.590.000đ 25.990.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, Chính 6.8" & Phụ, Quad HD+ (2K)
 • Chip: Snapdragon 8 Gen 1
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 108MP & Phụ 12MP, 10MP, 10MP
 • Camera trước : 40MP
 • Pin, Sạc: 5000mAh, Sạc 45W 
 • Hệ điều hành: Android 12
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G

Samsung Galaxy S22 Ultra Chính Hãng Cũ

12.590.000đ 25.990.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, Chính 6.8" & Phụ, Quad HD+ (2K)
 • Chip: Snapdragon 8 Gen 1
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 108MP & Phụ 12MP, 10MP, 10MP
 • Camera trước : 40MP
 • Pin, Sạc: 5000mAh, Sạc 45W 
 • Hệ điều hành: Android 12
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, Chính 6.8" & Phụ, Quad HD+ (2K)
 • Chip: Snapdragon 8 Gen 1
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 108MP & Phụ 12MP, 10MP, 10MP
 • Camera trước : 40MP
 • Pin, Sạc: 5000mAh, Sạc 45W 
 • Hệ điều hành: Android 12
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
Samsung Galaxy S20 Ultra Cũ
-12%
15.550.000đ 17.550.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.7", Quad HD+ (2K+)
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP & Phụ 64 MP, 12 MP,  3D
 • Camera trước : 10MP 
 • Pin, Sạc: 4500mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • SIM: 1 Nano SIM, Hỗ trợ 4G

Samsung Galaxy S20 Ultra Cũ

15.550.000đ 17.550.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.7", Quad HD+ (2K+)
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP & Phụ 64 MP, 12 MP,  3D
 • Camera trước : 10MP 
 • Pin, Sạc: 4500mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • SIM: 1 Nano SIM, Hỗ trợ 4G
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.7", Quad HD+ (2K+)
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP & Phụ 64 MP, 12 MP,  3D
 • Camera trước : 10MP 
 • Pin, Sạc: 4500mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • SIM: 1 Nano SIM, Hỗ trợ 4G
Samsung Galaxy S22 Chính Hãng Cũ
-57%
8.190.000đ 18.990.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.1", Full HD+
 • Chip: Snapdragon 8 Gen 1
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP
 • Camera trước : 10MP
 • Pin, Sạc: 3700mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 12
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G

Samsung Galaxy S22 Chính Hãng Cũ

8.190.000đ 18.990.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.1", Full HD+
 • Chip: Snapdragon 8 Gen 1
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP
 • Camera trước : 10MP
 • Pin, Sạc: 3700mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 12
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.1", Full HD+
 • Chip: Snapdragon 8 Gen 1
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 50 MP & Phụ 12 MP, 10 MP
 • Camera trước : 10MP
 • Pin, Sạc: 3700mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 12
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Chính Hãng Cũ
-37%
9.190.000đ 14.550.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.8", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Exynos 2100
 • RAM: 12GB
 • Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP
 • Camera trước : 40MP
 • Pin, S50000mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 11
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Chính Hãng Cũ

9.190.000đ 14.550.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.8", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Exynos 2100
 • RAM: 12GB
 • Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP
 • Camera trước : 40MP
 • Pin, S50000mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 11
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.8", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Exynos 2100
 • RAM: 12GB
 • Camera sau: Chính 108 MP & Phụ 12 MP, 10 MP, 10 MP
 • Camera trước : 40MP
 • Pin, S50000mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 11
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
Samsung Galaxy S20 FE Chính Hãng Cũ
-62%
4.790.000đ 12.350.000đ
 • Màn hình: Super AMOLED,6.5" Full HD+
 • Chip: Snapdragon 865
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP, Phụ 12 MP và 8 MP
 • Camera trước: 32MP
 • Pin, Sạc: 4500mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • SIM: 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 5G

Samsung Galaxy S20 FE Chính Hãng Cũ

4.790.000đ 12.350.000đ
 • Màn hình: Super AMOLED,6.5" Full HD+
 • Chip: Snapdragon 865
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP, Phụ 12 MP và 8 MP
 • Camera trước: 32MP
 • Pin, Sạc: 4500mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • SIM: 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 5G
 • Màn hình: Super AMOLED,6.5" Full HD+
 • Chip: Snapdragon 865
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP, Phụ 12 MP và 8 MP
 • Camera trước: 32MP
 • Pin, Sạc: 4500mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • SIM: 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 5G
Samsung Galaxy S21 Plus 5G Chính Hãng Cũ
-43%
6.890.000đ 12.000.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.7", Full HD+
 • Chip: Exynos 2100
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 64 MP, 12 MP
 • Camera trước : 10MP 
 • Pin, Sạc: 4800mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 11
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G

Samsung Galaxy S21 Plus 5G Chính Hãng Cũ

6.890.000đ 12.000.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.7", Full HD+
 • Chip: Exynos 2100
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 64 MP, 12 MP
 • Camera trước : 10MP 
 • Pin, Sạc: 4800mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 11
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.7", Full HD+
 • Chip: Exynos 2100
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP và Phụ 64 MP, 12 MP
 • Camera trước : 10MP 
 • Pin, Sạc: 4800mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 11
 • SIM: 2 Nano SIM hoặc 1 Nano SIM + 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
Samsung Galaxy S10 Chính Hãng Cũ
-45%
4.190.000đ 7.550.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED,Chính: 6.1" Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Exynos 9820
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP, Phụ 12 MP, 16 MP
 • Camera trước : 10MP 
 • Pin: 3400mAh 
 • Hệ điều hành: Android 9 (Pie)
 • SIM: 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 4G

Samsung Galaxy S10 Chính Hãng Cũ

4.190.000đ 7.550.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED,Chính: 6.1" Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Exynos 9820
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP, Phụ 12 MP, 16 MP
 • Camera trước : 10MP 
 • Pin: 3400mAh 
 • Hệ điều hành: Android 9 (Pie)
 • SIM: 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 4G
 • Màn hình: Dynamic AMOLED,Chính: 6.1" Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Exynos 9820
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP, Phụ 12 MP, 16 MP
 • Camera trước : 10MP 
 • Pin: 3400mAh 
 • Hệ điều hành: Android 9 (Pie)
 • SIM: 2 Nano SIM (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 4G
Samsung Galaxy S10 Plus Chính Hãng Cũ
-34%
4.990.000đ 7.550.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.7", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Exynos 9820 
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP & Phụ 12 MP, 16 MP 
 • Camera trước : 10MP 
 • Pin, Sạc: 4100mAh  
 • Hệ điều hành: Android 10 
 • SIM: 2 SIM Nano (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 4G

Samsung Galaxy S10 Plus Chính Hãng Cũ

4.990.000đ 7.550.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.7", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Exynos 9820 
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP & Phụ 12 MP, 16 MP 
 • Camera trước : 10MP 
 • Pin, Sạc: 4100mAh  
 • Hệ điều hành: Android 10 
 • SIM: 2 SIM Nano (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 4G
 • Màn hình: Dynamic AMOLED 2X, 6.7", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Exynos 9820 
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 12 MP & Phụ 12 MP, 16 MP 
 • Camera trước : 10MP 
 • Pin, Sạc: 4100mAh  
 • Hệ điều hành: Android 10 
 • SIM: 2 SIM Nano (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 4G
Samsung Galaxy S8 Plus Chính Hãng Cũ
-34%
4.350.000đ 6.550.000đ
 • Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Snapdragon 888
 • RAM: 12GB
 • Camera sau: 12MP
 • Camera trước : 8MP
 • Pin, Sạc: 3500mAh 
 • Hệ điều hành: Android 7.0 (Nougat)
 • SIM: 2 SIM Nano (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 4G

Samsung Galaxy S8 Plus Chính Hãng Cũ

4.350.000đ 6.550.000đ
 • Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Snapdragon 888
 • RAM: 12GB
 • Camera sau: 12MP
 • Camera trước : 8MP
 • Pin, Sạc: 3500mAh 
 • Hệ điều hành: Android 7.0 (Nougat)
 • SIM: 2 SIM Nano (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 4G
 • Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Snapdragon 888
 • RAM: 12GB
 • Camera sau: 12MP
 • Camera trước : 8MP
 • Pin, Sạc: 3500mAh 
 • Hệ điều hành: Android 7.0 (Nougat)
 • SIM: 2 SIM Nano (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 4G
Samsung Galaxy S9 Plus Chính Hãng Cũ
-37%
3.990.000đ 6.250.000đ
 • Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Exynos 9810
 • RAM: 6GB
 • Camera sau:  Camera 12MP
 • Camera trước: 8MP
 • Pin, Sạc: 3500mAh 
 • Hệ điều hành: Android 8 (Oreo)
 • SIM: 2 SIM Nano (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 4G

Samsung Galaxy S9 Plus Chính Hãng Cũ

3.990.000đ 6.250.000đ
 • Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Exynos 9810
 • RAM: 6GB
 • Camera sau:  Camera 12MP
 • Camera trước: 8MP
 • Pin, Sạc: 3500mAh 
 • Hệ điều hành: Android 8 (Oreo)
 • SIM: 2 SIM Nano (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 4G
 • Màn hình: Super AMOLED, 6.2", Quad HD+ (2K+)
 • Chip: Exynos 9810
 • RAM: 6GB
 • Camera sau:  Camera 12MP
 • Camera trước: 8MP
 • Pin, Sạc: 3500mAh 
 • Hệ điều hành: Android 8 (Oreo)
 • SIM: 2 SIM Nano (SIM 2 chung khe thẻ nhớ), Hỗ trợ 4G
Samsung Galaxy S10 Lite Chính Hãng Cũ
-34%
3.290.000đ 4.960.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED, 6.7", Full HD+ (2K+)
 • Chip: Snapdragon 855 8 nhân 
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 5 MP
 • Camera trước : 32MP 
 • Pin, Sạc: 4500mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • SIM: 2 Nano SIM, Hỗ trợ 5G

Samsung Galaxy S10 Lite Chính Hãng Cũ

3.290.000đ 4.960.000đ
 • Màn hình: Dynamic AMOLED, 6.7", Full HD+ (2K+)
 • Chip: Snapdragon 855 8 nhân 
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 5 MP
 • Camera trước : 32MP 
 • Pin, Sạc: 4500mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • SIM: 2 Nano SIM, Hỗ trợ 5G
 • Màn hình: Dynamic AMOLED, 6.7", Full HD+ (2K+)
 • Chip: Snapdragon 855 8 nhân 
 • RAM: 8GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12 MP, 5 MP
 • Camera trước : 32MP 
 • Pin, Sạc: 4500mAh, Sạc 25W 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • SIM: 2 Nano SIM, Hỗ trợ 5G

TIN TỨC

Thay màn, ép kính lấy ngay cho điện thoại iPhone tại Long Biên

Thay màn, ép kính lấy ngay cho điện thoại iPhone tại Long Biên

Hanoi Mobile chuyên SC điện thoại ép kính, thay màn hình iPhone tại Long Biên. Màn zin chính hãng với giá tốt nhất tại Hà Nội. Thời gian đợi nhanh, lấy ngay sau 10-15 phút. Chế độ bảo hành tốt nhất tới khách hàng. Tặng cường lực full màn, tặng ốp lưng, miễn phí vệ sinh máy.

Thay màn hình iPhone | Bảng giá chi tiết từng mẫu khi thay màn iPhone

Thay màn hình iPhone | Bảng giá chi tiết từng mẫu khi thay màn iPhone

Nếu không may bạn làm rơi vỡ, va đập, dính nước… làm cho chiếc iPhone bị hỏng hóc phần màn hình thì bạn phải thay màn hình iPhone ngay để đảm bảo chất lượng cũng như tuổi thọ của máy được dài lâu. Bài viết dưới đây, Hanoi Mobile sẽ cung cấp đến bạn những lưu ý trước khi thay màn, các loại màn phổ biến và giá thay màn hình là bao nhiêu?, mời bạn tham khảo! 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

tiktok.png