Hotline: 0909.090.518

Đồng Hồ

Apple Watch Ultra LTE 49mm Viền Titanium Dây Appline (Size S/M/L)
-3%
23.950.000đ 24.500.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.92 inch 
 • Độ phân giải: 410 x 502 pixels
 • Kích thước: Dài 49mm - Ngang 44mm - Dày 14.4mm 
 • Trọng lượng: 61.3g 
 • Chất liệu: Kính Shapphire, Viền Titanium, Dây Appline 
 • CPU: Apple S8
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.0, hỗ trợ eSim 

Apple Watch Ultra LTE 49mm Viền Titanium Dây Appline (Size S/M/L)

23.950.000đ 24.500.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.92 inch 
 • Độ phân giải: 410 x 502 pixels
 • Kích thước: Dài 49mm - Ngang 44mm - Dày 14.4mm 
 • Trọng lượng: 61.3g 
 • Chất liệu: Kính Shapphire, Viền Titanium, Dây Appline 
 • CPU: Apple S8
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.0, hỗ trợ eSim 
 • Màn hình: OLED, 1.92 inch 
 • Độ phân giải: 410 x 502 pixels
 • Kích thước: Dài 49mm - Ngang 44mm - Dày 14.4mm 
 • Trọng lượng: 61.3g 
 • Chất liệu: Kính Shapphire, Viền Titanium, Dây Appline 
 • CPU: Apple S8
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.0, hỗ trợ eSim 
Apple Watch Ultra LTE 49mm Viền Titanium Dây Trail (Size S/M/L)
23.950.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.92 inch 
 • Độ phân giải: 410 x 502 pixels
 • Kích thước: Dài 49mm - Ngang 44mm - Dày 14.4mm 
 • Trọng lượng: 61.3g 
 • Chất liệu: Kính Shapphire, Viền Titanium, Dây Trail  
 • CPU: Apple S8
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.0, hỗ trợ eSim 

Apple Watch Ultra LTE 49mm Viền Titanium Dây Trail (Size S/M/L)

23.950.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.92 inch 
 • Độ phân giải: 410 x 502 pixels
 • Kích thước: Dài 49mm - Ngang 44mm - Dày 14.4mm 
 • Trọng lượng: 61.3g 
 • Chất liệu: Kính Shapphire, Viền Titanium, Dây Trail  
 • CPU: Apple S8
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.0, hỗ trợ eSim 
 • Màn hình: OLED, 1.92 inch 
 • Độ phân giải: 410 x 502 pixels
 • Kích thước: Dài 49mm - Ngang 44mm - Dày 14.4mm 
 • Trọng lượng: 61.3g 
 • Chất liệu: Kính Shapphire, Viền Titanium, Dây Trail  
 • CPU: Apple S8
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.0, hỗ trợ eSim 
Apple Watch Series 3 42mm (GPS Bản Nhôm) Mới 100%
4.950.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 390 x 312 pixels 
 • Kích thước: Dài 42.5mm - Ngang 36.4mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 52.8g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S3 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 

Apple Watch Series 3 42mm (GPS Bản Nhôm) Mới 100%

4.950.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 390 x 312 pixels 
 • Kích thước: Dài 42.5mm - Ngang 36.4mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 52.8g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S3 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 390 x 312 pixels 
 • Kích thước: Dài 42.5mm - Ngang 36.4mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 52.8g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S3 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
Apple Watch Ultra LTE 49mm Viền Titanium Dây Cao Su
23.950.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.92 inch 
 • Độ phân giải: 410 x 502 pixels
 • Kích thước: Dài 49mm - Ngang 44mm - Dày 14.4mm 
 • Trọng lượng: 61.3g 
 • Chất liệu: Kính Shapphire, Viền Titanium, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S8
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.0, hỗ trợ eSim 

Apple Watch Ultra LTE 49mm Viền Titanium Dây Cao Su

23.950.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.92 inch 
 • Độ phân giải: 410 x 502 pixels
 • Kích thước: Dài 49mm - Ngang 44mm - Dày 14.4mm 
 • Trọng lượng: 61.3g 
 • Chất liệu: Kính Shapphire, Viền Titanium, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S8
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.0, hỗ trợ eSim 
 • Màn hình: OLED, 1.92 inch 
 • Độ phân giải: 410 x 502 pixels
 • Kích thước: Dài 49mm - Ngang 44mm - Dày 14.4mm 
 • Trọng lượng: 61.3g 
 • Chất liệu: Kính Shapphire, Viền Titanium, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S8
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.0, hỗ trợ eSim 
Apple Watch Series 3 38mm (GPS Bản Nhôm) Mới 100%
4.650.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 340 x 272 pixels  
 • Kích thước: Dài 38.6 mm - Ngang 33.3mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 26.7g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple W2 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 

Apple Watch Series 3 38mm (GPS Bản Nhôm) Mới 100%

4.650.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 340 x 272 pixels  
 • Kích thước: Dài 38.6 mm - Ngang 33.3mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 26.7g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple W2 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 340 x 272 pixels  
 • Kích thước: Dài 38.6 mm - Ngang 33.3mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 26.7g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple W2 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
Apple Watch SE 2022 GPS 44mm Viền Nhôm Dây Silicone
7.350.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 448 x 368 pixels 
 • Kích thước: Dài 44mm - Ngang 38mm - Dày 10.7mm 
 • Trọng lượng: 33g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Hợp kim nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S3 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 

Apple Watch SE 2022 GPS 44mm Viền Nhôm Dây Silicone

7.350.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 448 x 368 pixels 
 • Kích thước: Dài 44mm - Ngang 38mm - Dày 10.7mm 
 • Trọng lượng: 33g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Hợp kim nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S3 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 448 x 368 pixels 
 • Kích thước: Dài 44mm - Ngang 38mm - Dày 10.7mm 
 • Trọng lượng: 33g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Hợp kim nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S3 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
Apple Watch Series 3 42mm (LTE Bản Nhôm) Like New
4.250.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 390 x 312 pixels  
 • Kích thước: Dài 42.5mm - Ngang 36.4mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 52.8g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S3 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 

Apple Watch Series 3 42mm (LTE Bản Nhôm) Like New

4.250.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 390 x 312 pixels  
 • Kích thước: Dài 42.5mm - Ngang 36.4mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 52.8g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S3 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 390 x 312 pixels  
 • Kích thước: Dài 42.5mm - Ngang 36.4mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 52.8g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S3 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
Apple Watch SE 2022 LTE 44mm Viền Nhôm Dây Silicone
-20%
8.350.000đ 10.350.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 340 x 272 pixels  
 • Kích thước: Dài 38.6 mm - Ngang 33.3mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 26.7g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple W2 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 

Apple Watch SE 2022 LTE 44mm Viền Nhôm Dây Silicone

8.350.000đ 10.350.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 340 x 272 pixels  
 • Kích thước: Dài 38.6 mm - Ngang 33.3mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 26.7g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple W2 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 340 x 272 pixels  
 • Kích thước: Dài 38.6 mm - Ngang 33.3mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 26.7g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple W2 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
Apple Watch SE 2022 LTE 40mm LTE Viền Nhôm Dây Silicone
-24%
7.950.000đ 10.450.000đ
 • Màn hình: OLED, 
 • Độ phân giải: 324 x 394 pixels 
 • Kích thước: Dài 40mm - Ngang mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 27.8g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Hợp nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S8
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 

Apple Watch SE 2022 LTE 40mm LTE Viền Nhôm Dây Silicone

7.950.000đ 10.450.000đ
 • Màn hình: OLED, 
 • Độ phân giải: 324 x 394 pixels 
 • Kích thước: Dài 40mm - Ngang mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 27.8g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Hợp nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S8
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
 • Màn hình: OLED, 
 • Độ phân giải: 324 x 394 pixels 
 • Kích thước: Dài 40mm - Ngang mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 27.8g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Hợp nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S8
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
Apple Watch Series 3 38mm (GPS Bản Nhôm) Like New
3.550.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 340 x 272 pixels  
 • Kích thước: Dài 38.6 mm - Ngang 33.3mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 26.7g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple W2 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 

Apple Watch Series 3 38mm (GPS Bản Nhôm) Like New

3.550.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 340 x 272 pixels  
 • Kích thước: Dài 38.6 mm - Ngang 33.3mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 26.7g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple W2 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
 • Màn hình: OLED, 1.65 inch  
 • Độ phân giải: 340 x 272 pixels  
 • Kích thước: Dài 38.6 mm - Ngang 33.3mm - Dày 11.4mm  
 • Trọng lượng: 26.7g  
 • Chất liệu: Kính Ion-X strengthen glass, Viền Nhôm, Dây Silicone  
 • CPU: Apple W2 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
Apple Watch SE 2022 GPS 40mm Viền Nhôm Dây Silicone
-26%
6.550.000đ 8.750.000đ
 • Màn hình: OLED 
 • Độ phân giải: 324 x 394 pixels  
 • Kích thước: Dài 40mm - Ngang 34mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 27.8g  
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép không gỉ, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 

Apple Watch SE 2022 GPS 40mm Viền Nhôm Dây Silicone

6.550.000đ 8.750.000đ
 • Màn hình: OLED 
 • Độ phân giải: 324 x 394 pixels  
 • Kích thước: Dài 40mm - Ngang 34mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 27.8g  
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép không gỉ, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
 • Màn hình: OLED 
 • Độ phân giải: 324 x 394 pixels  
 • Kích thước: Dài 40mm - Ngang 34mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 27.8g  
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép không gỉ, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
Apple Watch Series 8 LTE 45mm Viền Thép Dây Milanese Cellular
-13%
20.550.000đ 23.550.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.9 inch 
 • Độ phân giải: 484 x 396 pixels  
 • Kích thước: Dài 45mm - Ngang 38mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 51.5g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Milanese Cellular 
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim

Apple Watch Series 8 LTE 45mm Viền Thép Dây Milanese Cellular

20.550.000đ 23.550.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.9 inch 
 • Độ phân giải: 484 x 396 pixels  
 • Kích thước: Dài 45mm - Ngang 38mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 51.5g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Milanese Cellular 
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim
 • Màn hình: OLED, 1.9 inch 
 • Độ phân giải: 484 x 396 pixels  
 • Kích thước: Dài 45mm - Ngang 38mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 51.5g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Milanese Cellular 
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim
Apple Watch Series 8 LTE 45mm Viền Thép Dây Silicone
-18%
20.150.000đ 24.350.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.9 inch 
 • Độ phân giải: 484 x 396 pixels  
 • Kích thước: Dài 45mm - Ngang 38mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 51.5g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Silicone
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim

Apple Watch Series 8 LTE 45mm Viền Thép Dây Silicone

20.150.000đ 24.350.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.9 inch 
 • Độ phân giải: 484 x 396 pixels  
 • Kích thước: Dài 45mm - Ngang 38mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 51.5g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Silicone
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim
 • Màn hình: OLED, 1.9 inch 
 • Độ phân giải: 484 x 396 pixels  
 • Kích thước: Dài 45mm - Ngang 38mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 51.5g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Silicone
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim
Apple Watch Series 8 LTE 41mm Viền Thép Dây Thép
-21%
18.550.000đ 23.450.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.61 inch 
 • Độ phân giải: 430 x 352 pixels  
 • Kích thước: Dài 41mm - Ngang 35mm - Dày 10.7
 • Trọng lượng: 42.3g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Milanese Cellular 
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim

Apple Watch Series 8 LTE 41mm Viền Thép Dây Thép

18.550.000đ 23.450.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.61 inch 
 • Độ phân giải: 430 x 352 pixels  
 • Kích thước: Dài 41mm - Ngang 35mm - Dày 10.7
 • Trọng lượng: 42.3g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Milanese Cellular 
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim
 • Màn hình: OLED, 1.61 inch 
 • Độ phân giải: 430 x 352 pixels  
 • Kích thước: Dài 41mm - Ngang 35mm - Dày 10.7
 • Trọng lượng: 42.3g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Milanese Cellular 
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim
Apple Watch Series 8 LTE 41mm Viền Thép Dây Silicone
19.550.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.61 inch 
 • Độ phân giải: 430 x 352 pixels  
 • Kích thước: Dài 41mm - Ngang mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 42.3g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Silicone 
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim

Apple Watch Series 8 LTE 41mm Viền Thép Dây Silicone

19.550.000đ Liên hệ
 • Màn hình: OLED, 1.61 inch 
 • Độ phân giải: 430 x 352 pixels  
 • Kích thước: Dài 41mm - Ngang mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 42.3g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Silicone 
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim
 • Màn hình: OLED, 1.61 inch 
 • Độ phân giải: 430 x 352 pixels  
 • Kích thước: Dài 41mm - Ngang mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 42.3g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Silicone 
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim
Apple Watch Series 8 LTE 45mm Viền Nhôm Dây Silicone
-18%
13.650.000đ 16.550.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.9 inch 
 • Độ phân giải: 484 x 396 pixels  
 • Kích thước: Dài 45mm - Ngang 38mm - Dày 10.7mm 
 • Trọng lượng: 51.5g  
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép không gỉ, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 

Apple Watch Series 8 LTE 45mm Viền Nhôm Dây Silicone

13.650.000đ 16.550.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.9 inch 
 • Độ phân giải: 484 x 396 pixels  
 • Kích thước: Dài 45mm - Ngang 38mm - Dày 10.7mm 
 • Trọng lượng: 51.5g  
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép không gỉ, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
 • Màn hình: OLED, 1.9 inch 
 • Độ phân giải: 484 x 396 pixels  
 • Kích thước: Dài 45mm - Ngang 38mm - Dày 10.7mm 
 • Trọng lượng: 51.5g  
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép không gỉ, Dây Silicone  
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth, hỗ trợ eSim 
Apple Watch Series 8 LTE 41mm Viền Nhôm Dây Silicone
-21%
13.150.000đ 16.450.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.61 inch 
 • Độ phân giải: 430 x 352 pixels  
 • Kích thước: Dài 41mm - Ngang mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 42.3g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Silicone
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim

Apple Watch Series 8 LTE 41mm Viền Nhôm Dây Silicone

13.150.000đ 16.450.000đ
 • Màn hình: OLED, 1.61 inch 
 • Độ phân giải: 430 x 352 pixels  
 • Kích thước: Dài 41mm - Ngang mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 42.3g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Silicone
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim
 • Màn hình: OLED, 1.61 inch 
 • Độ phân giải: 430 x 352 pixels  
 • Kích thước: Dài 41mm - Ngang mm - Dày 10.7mm  
 • Trọng lượng: 42.3g 
 • Chất liệu: Kính Sapphire, Viền Thép, Dây Silicone
 • CPU: Apple S8 
 • Kết nối: WiFi, Bluetooth v5.3, hỗ trợ eSim

TIN TỨC

Thay màn, ép kính lấy ngay cho điện thoại iPhone tại Long Biên

Thay màn, ép kính lấy ngay cho điện thoại iPhone tại Long Biên

Hanoi Mobile chuyên SC điện thoại ép kính, thay màn hình iPhone tại Long Biên. Màn zin chính hãng với giá tốt nhất tại Hà Nội. Thời gian đợi nhanh, lấy ngay sau 10-15 phút. Chế độ bảo hành tốt nhất tới khách hàng. Tặng cường lực full màn, tặng ốp lưng, miễn phí vệ sinh máy.

Thay màn hình iPhone | Bảng giá chi tiết từng mẫu khi thay màn iPhone

Thay màn hình iPhone | Bảng giá chi tiết từng mẫu khi thay màn iPhone

Nếu không may bạn làm rơi vỡ, va đập, dính nước… làm cho chiếc iPhone bị hỏng hóc phần màn hình thì bạn phải thay màn hình iPhone ngay để đảm bảo chất lượng cũng như tuổi thọ của máy được dài lâu. Bài viết dưới đây, Hanoi Mobile sẽ cung cấp đến bạn những lưu ý trước khi thay màn, các loại màn phổ biến và giá thay màn hình là bao nhiêu?, mời bạn tham khảo! 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

tiktok.png