Hotline: 0909.090.518

Xiaomi

Xiaomi Redmi Note 11 Chính Hãng Cũ
-33%
3.750.000đ 5.550.000đ
 • Màn hình: AMOLED, 6.43'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 50 MP và Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 13 MP
 • Chip: MediaTek Helio 680 8 nhân
 • RAM: 6G
 • Bộ nhớ trong: 64GB - 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 33W

Xiaomi Redmi Note 11 Chính Hãng Cũ

3.750.000đ 5.550.000đ
 • Màn hình: AMOLED, 6.43'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 50 MP và Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 13 MP
 • Chip: MediaTek Helio 680 8 nhân
 • RAM: 6G
 • Bộ nhớ trong: 64GB - 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 33W
 • Màn hình: AMOLED, 6.43'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 50 MP và Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 13 MP
 • Chip: MediaTek Helio 680 8 nhân
 • RAM: 6G
 • Bộ nhớ trong: 64GB - 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 33W
Xiaomi Redmi Note 11S Chính Hãng Cũ
-38%
4.750.000đ 7.550.000đ
 • Màn hình: AMOLED, 6.43'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 108 MP và Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 16 MP
 • Chip: MediaTek Helio G96 8 nhân
 • RAM: 8G
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 33W

Xiaomi Redmi Note 11S Chính Hãng Cũ

4.750.000đ 7.550.000đ
 • Màn hình: AMOLED, 6.43'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 108 MP và Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 16 MP
 • Chip: MediaTek Helio G96 8 nhân
 • RAM: 8G
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 33W
 • Màn hình: AMOLED, 6.43'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 108 MP và Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 16 MP
 • Chip: MediaTek Helio G96 8 nhân
 • RAM: 8G
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 33W
Xiaomi Redmi Note 10S Chính Hãng Cũ
-47%
3.750.000đ 7.050.000đ
 • Màn hình: AMOLED, 6.43'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 13 MP
 • Chip: MediaTek G95
 • RAM: 8G
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 33W

Xiaomi Redmi Note 10S Chính Hãng Cũ

3.750.000đ 7.050.000đ
 • Màn hình: AMOLED, 6.43'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 13 MP
 • Chip: MediaTek G95
 • RAM: 8G
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 33W
 • Màn hình: AMOLED, 6.43'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 13 MP
 • Chip: MediaTek G95
 • RAM: 8G
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 33W
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Chính Hãng Cũ
-28%
5.850.000đ 8.050.000đ
 • Màn hình: AMOLED, 6.67'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 108 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 16 MP
 • Chip: Snapdragon 732G
 • RAM: 8G
 • Bộ nhớ trong: 64G - 128G
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 33W

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Chính Hãng Cũ

5.850.000đ 8.050.000đ
 • Màn hình: AMOLED, 6.67'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 108 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 16 MP
 • Chip: Snapdragon 732G
 • RAM: 8G
 • Bộ nhớ trong: 64G - 128G
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 33W
 • Màn hình: AMOLED, 6.67'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 108 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 16 MP
 • Chip: Snapdragon 732G
 • RAM: 8G
 • Bộ nhớ trong: 64G - 128G
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 33W
Xiaomi Redmi Note 10 Chính Hãng Cũ
-24%
4.250.000đ 5.550.000đ
 • Màn hình: AMOLED, 6.43'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 16 MP
 • Chip: Snapdragon 678
 • RAM: 6G
 • Bộ nhớ trong: 64G - 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 33W

Xiaomi Redmi Note 10 Chính Hãng Cũ

4.250.000đ 5.550.000đ
 • Màn hình: AMOLED, 6.43'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 16 MP
 • Chip: Snapdragon 678
 • RAM: 6G
 • Bộ nhớ trong: 64G - 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 33W
 • Màn hình: AMOLED, 6.43'' Full HD+
 • Hệ điều hành: Android 11
 • Camera sau: Chính 48 MP và Phụ 8 MP, 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 16 MP
 • Chip: Snapdragon 678
 • RAM: 6G
 • Bộ nhớ trong: 64G - 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 33W
Xiaomi Redmi Note 9 Pro Chính Hãng Cũ
-51%
3.750.000đ 7.550.000đ
 • Màn hình: IPS LCD, 6.67'' Full HD+ IPS LCD
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 64 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 16 MP
 • Chip: Snapdragon 720G
 • RAM: 6G
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 33W

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Chính Hãng Cũ

3.750.000đ 7.550.000đ
 • Màn hình: IPS LCD, 6.67'' Full HD+ IPS LCD
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 64 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 16 MP
 • Chip: Snapdragon 720G
 • RAM: 6G
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 33W
 • Màn hình: IPS LCD, 6.67'' Full HD+ IPS LCD
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 64 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 16 MP
 • Chip: Snapdragon 720G
 • RAM: 6G
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 33W
Xiaomi Redmi 9 Chính Hãng Cũ
-23%
2.750.000đ 3.550.000đ
 • Màn hình: IPS LCD, 6.53'' Full HD+ 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 13 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 8 MP 
 • Chip: MediaTek Helio G80
 • RAM: 3G 
 • Bộ nhớ trong: 64GB 
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 18W

Xiaomi Redmi 9 Chính Hãng Cũ

2.750.000đ 3.550.000đ
 • Màn hình: IPS LCD, 6.53'' Full HD+ 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 13 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 8 MP 
 • Chip: MediaTek Helio G80
 • RAM: 3G 
 • Bộ nhớ trong: 64GB 
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 18W
 • Màn hình: IPS LCD, 6.53'' Full HD+ 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 13 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 8 MP 
 • Chip: MediaTek Helio G80
 • RAM: 3G 
 • Bộ nhớ trong: 64GB 
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 18W
Xiaomi Redmi Note 9 4G Chính Hãng Cũ
-21%
3.850.000đ 4.850.000đ
 • Màn hình: IPS LCD, 6.53'' Full HD+ 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 13 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 8 MP 
 • Chip: MediaTek Helio G80
 • RAM: 3G 
 • Bộ nhớ trong: 128GB 
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 18W

Xiaomi Redmi Note 9 4G Chính Hãng Cũ

3.850.000đ 4.850.000đ
 • Màn hình: IPS LCD, 6.53'' Full HD+ 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 13 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 8 MP 
 • Chip: MediaTek Helio G80
 • RAM: 3G 
 • Bộ nhớ trong: 128GB 
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 18W
 • Màn hình: IPS LCD, 6.53'' Full HD+ 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 13 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 8 MP 
 • Chip: MediaTek Helio G80
 • RAM: 3G 
 • Bộ nhớ trong: 128GB 
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 18W
Xiaomi Redmi Note 9 3G Chính Hãng Cũ
-36%
2.950.000đ 4.550.000đ
 • Màn hình: IPS LCD, 6.53'' Full HD+ 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 13 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 8 MP 
 • Chip: MediaTek Helio G80
 • RAM: 3G 
 • Bộ nhớ trong: 64GB 
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 18W

Xiaomi Redmi Note 9 3G Chính Hãng Cũ

2.950.000đ 4.550.000đ
 • Màn hình: IPS LCD, 6.53'' Full HD+ 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 13 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 8 MP 
 • Chip: MediaTek Helio G80
 • RAM: 3G 
 • Bộ nhớ trong: 64GB 
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 18W
 • Màn hình: IPS LCD, 6.53'' Full HD+ 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 13 MP và Phụ 8 MP, 5 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 8 MP 
 • Chip: MediaTek Helio G80
 • RAM: 3G 
 • Bộ nhớ trong: 64GB 
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5020 mAH, 18W
Xiaomi Redmi 9C Chính Hãng Cũ
-38%
2.550.000đ 4.050.000đ
 • Màn hình: IPS LCD, 6.53'' Full HD+ 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 13 MP và Phụ 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 5 MP 
 • Chip: MediaTek Helio G35
 • RAM: 3G - 4G
 • Bộ nhớ trong: 64GB - 128G
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 18W

Xiaomi Redmi 9C Chính Hãng Cũ

2.550.000đ 4.050.000đ
 • Màn hình: IPS LCD, 6.53'' Full HD+ 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 13 MP và Phụ 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 5 MP 
 • Chip: MediaTek Helio G35
 • RAM: 3G - 4G
 • Bộ nhớ trong: 64GB - 128G
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 18W
 • Màn hình: IPS LCD, 6.53'' Full HD+ 
 • Hệ điều hành: Android 10
 • Camera sau: Chính 13 MP và Phụ 2 MP, 2 MP 
 • Camera trước: 5 MP 
 • Chip: MediaTek Helio G35
 • RAM: 3G - 4G
 • Bộ nhớ trong: 64GB - 128G
 • Sim: 2 Nano SIM, hỗ trợ 4G
 • Pin, sạc: 5000 mAH, 18W

TIN TỨC

Thay màn, ép kính lấy ngay cho điện thoại iPhone tại Long Biên

Thay màn, ép kính lấy ngay cho điện thoại iPhone tại Long Biên

Hanoi Mobile chuyên SC điện thoại ép kính, thay màn hình iPhone tại Long Biên. Màn zin chính hãng với giá tốt nhất tại Hà Nội. Thời gian đợi nhanh, lấy ngay sau 10-15 phút. Chế độ bảo hành tốt nhất tới khách hàng. Tặng cường lực full màn, tặng ốp lưng, miễn phí vệ sinh máy.

Thay màn hình iPhone | Bảng giá chi tiết từng mẫu khi thay màn iPhone

Thay màn hình iPhone | Bảng giá chi tiết từng mẫu khi thay màn iPhone

Nếu không may bạn làm rơi vỡ, va đập, dính nước… làm cho chiếc iPhone bị hỏng hóc phần màn hình thì bạn phải thay màn hình iPhone ngay để đảm bảo chất lượng cũng như tuổi thọ của máy được dài lâu. Bài viết dưới đây, Hanoi Mobile sẽ cung cấp đến bạn những lưu ý trước khi thay màn, các loại màn phổ biến và giá thay màn hình là bao nhiêu?, mời bạn tham khảo! 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

tiktok.png