Hotline: 0909.090.518

Laptop

Macbook Air 13 inch 2020 Core i7 256GB 16GB RAM - Cũ
-12%
26.050.000đ 29.550.000đ
 • Màn hình: Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý : Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, và 16‑core Neural Engine
 • Ram: 16GB 
 • Card màn hình: 7-Core GPU  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 

Macbook Air 13 inch 2020 Core i7 256GB 16GB RAM - Cũ

26.050.000đ 29.550.000đ
 • Màn hình: Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý : Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, và 16‑core Neural Engine
 • Ram: 16GB 
 • Card màn hình: 7-Core GPU  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 
 • Màn hình: Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý : Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, và 16‑core Neural Engine
 • Ram: 16GB 
 • Card màn hình: 7-Core GPU  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 
Macbook Air 2020 13inch Apple M1/ RAM 8GB (New)
-8%
26.450.000đ 28.500.000đ
 • Màn hình: Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý : Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, và 16‑core Neural Engine
 • Ram: 8GB 
 • Card màn hình: 7-Core GPU  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 portports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 

Macbook Air 2020 13inch Apple M1/ RAM 8GB (New)

26.450.000đ 28.500.000đ
 • Màn hình: Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý : Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, và 16‑core Neural Engine
 • Ram: 8GB 
 • Card màn hình: 7-Core GPU  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 portports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 
 • Màn hình: Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý : Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, và 16‑core Neural Engine
 • Ram: 8GB 
 • Card màn hình: 7-Core GPU  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 portports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 
Macbook Air 2020 13inch Apple M1/ RAM 8GB (Like New)
-10%
24.550.000đ 26.990.000đ
 • Màn hình: Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý : Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, và 16‑core Neural Engine
 • Ram: 8GB 
 • Card màn hình: 7-Core GPU  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 

Macbook Air 2020 13inch Apple M1/ RAM 8GB (Like New)

24.550.000đ 26.990.000đ
 • Màn hình: Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý : Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, và 16‑core Neural Engine
 • Ram: 8GB 
 • Card màn hình: 7-Core GPU  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 
 • Màn hình: Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý : Apple M1 chip with 8‑core CPU, 7‑core GPU, và 16‑core Neural Engine
 • Ram: 8GB 
 • Card màn hình: 7-Core GPU  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 
Macbook Air 13 inch 2020 Core i5 256/512GB 8GB RAM - Cũ
-17%
19.750.000đ 23.550.000đ
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels)
 • Bộ xử lý CPU: 1.1GHz quad-core 10th-generation Intel Core i5-1030G7 processor
 • Ram: 8GB 
 • Card màn hình: Intel Iris Plus Graphics  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 

Macbook Air 13 inch 2020 Core i5 256/512GB 8GB RAM - Cũ

19.750.000đ 23.550.000đ
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels)
 • Bộ xử lý CPU: 1.1GHz quad-core 10th-generation Intel Core i5-1030G7 processor
 • Ram: 8GB 
 • Card màn hình: Intel Iris Plus Graphics  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels)
 • Bộ xử lý CPU: 1.1GHz quad-core 10th-generation Intel Core i5-1030G7 processor
 • Ram: 8GB 
 • Card màn hình: Intel Iris Plus Graphics  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 
Macbook Air 13 inch 2020 Core i5 256GB 8GB RAM - Cũ
-19%
18.850.000đ 23.050.000đ
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels)
 • Bộ xử lý CPU: 1.1GHz dual-core 10th-generation Intel Core i3-1000G4 processor
 • Ram: 8GB 
 • Card màn hình: Intel Iris Plus Graphics  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 

Macbook Air 13 inch 2020 Core i5 256GB 8GB RAM - Cũ

18.850.000đ 23.050.000đ
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels)
 • Bộ xử lý CPU: 1.1GHz dual-core 10th-generation Intel Core i3-1000G4 processor
 • Ram: 8GB 
 • Card màn hình: Intel Iris Plus Graphics  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels)
 • Bộ xử lý CPU: 1.1GHz dual-core 10th-generation Intel Core i3-1000G4 processor
 • Ram: 8GB 
 • Card màn hình: Intel Iris Plus Graphics  
 • Ổ cứng: 256GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 2.8 pounds (1.29 kg)
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: Built-in 49.9‑watt‑hour lithium‑polymer battery 30W USB-C Power Adapte 
Macbook Air 13 inch 2017 Core i5 256GB 8GB RAM Cũ
-13%
15.250.000đ 17.350.000đ
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels 
 • Bộ xử lý CPU: Core i5 1.6GHz dual-core 8th-generation - 8210) 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Intel UHD Graphics 617 graphics 
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.25 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: 49.9 W h Li-Poly 

Macbook Air 13 inch 2017 Core i5 256GB 8GB RAM Cũ

15.250.000đ 17.350.000đ
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels 
 • Bộ xử lý CPU: Core i5 1.6GHz dual-core 8th-generation - 8210) 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Intel UHD Graphics 617 graphics 
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.25 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: 49.9 W h Li-Poly 
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels 
 • Bộ xử lý CPU: Core i5 1.6GHz dual-core 8th-generation - 8210) 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Intel UHD Graphics 617 graphics 
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.25 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: 49.9 W h Li-Poly 
Macbook Air 13 inch 2017 Core i5 128GB 8GB RAM Cũ
-21%
13.950.000đ 17.450.000đ
 • Màn hình: 13.3" 1440 x 900 LED-Backlit Glossy 
 • Bộ xử lý CPU: 1.8GHz Intel Core i5 (Broadwell)
 • Ram: 8GB of 1600 MHz LPDDR3 
 • Card màn hình: Intel HD Graphics 6000 (Tích hợp) 
 • Ổ cứng: 128GB PCIe-Based Flash SSD 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.7 x 32.5 x 22.7 cm - 1.35 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: 2 x USB 3; 1 x Thunderbolt 2; 1 x SDXC card slot; 1 x 3.5mm headphone jack
 • Pin và sạc: Pin 12 tiếng - 54-watt-hour lithium 

Macbook Air 13 inch 2017 Core i5 128GB 8GB RAM Cũ

13.950.000đ 17.450.000đ
 • Màn hình: 13.3" 1440 x 900 LED-Backlit Glossy 
 • Bộ xử lý CPU: 1.8GHz Intel Core i5 (Broadwell)
 • Ram: 8GB of 1600 MHz LPDDR3 
 • Card màn hình: Intel HD Graphics 6000 (Tích hợp) 
 • Ổ cứng: 128GB PCIe-Based Flash SSD 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.7 x 32.5 x 22.7 cm - 1.35 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: 2 x USB 3; 1 x Thunderbolt 2; 1 x SDXC card slot; 1 x 3.5mm headphone jack
 • Pin và sạc: Pin 12 tiếng - 54-watt-hour lithium 
 • Màn hình: 13.3" 1440 x 900 LED-Backlit Glossy 
 • Bộ xử lý CPU: 1.8GHz Intel Core i5 (Broadwell)
 • Ram: 8GB of 1600 MHz LPDDR3 
 • Card màn hình: Intel HD Graphics 6000 (Tích hợp) 
 • Ổ cứng: 128GB PCIe-Based Flash SSD 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.7 x 32.5 x 22.7 cm - 1.35 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: 2 x USB 3; 1 x Thunderbolt 2; 1 x SDXC card slot; 1 x 3.5mm headphone jack
 • Pin và sạc: Pin 12 tiếng - 54-watt-hour lithium 
Macbook Air 2019 13inch Core i5/ RAM 16GB (Like New)
-13%
21.550.000đ 24.550.000đ
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels 
 • Bộ xử lý CPU: Core i5 1.6GHz dual-core 8th-generation - 8210) 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Intel UHD Graphics 617 graphics 
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.25 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: 49.9 W h Li-Poly 

Macbook Air 2019 13inch Core i5/ RAM 16GB (Like New)

21.550.000đ 24.550.000đ
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels 
 • Bộ xử lý CPU: Core i5 1.6GHz dual-core 8th-generation - 8210) 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Intel UHD Graphics 617 graphics 
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.25 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: 49.9 W h Li-Poly 
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels 
 • Bộ xử lý CPU: Core i5 1.6GHz dual-core 8th-generation - 8210) 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Intel UHD Graphics 617 graphics 
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.25 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: 49.9 W h Li-Poly 
Macbook Air 13 inch 2019 Core i5 128/256GB 8GB RAM Cũ
-15%
18.750.000đ 22.050.000đ
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels 
 • Bộ xử lý CPU: Core i5 1.6GHz dual-core 8th-generation - 8210) 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Intel UHD Graphics 617 graphics 
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.25 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: 49.9 W h Li-Poly 

Macbook Air 13 inch 2019 Core i5 128/256GB 8GB RAM Cũ

18.750.000đ 22.050.000đ
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels 
 • Bộ xử lý CPU: Core i5 1.6GHz dual-core 8th-generation - 8210) 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Intel UHD Graphics 617 graphics 
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.25 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: 49.9 W h Li-Poly 
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels 
 • Bộ xử lý CPU: Core i5 1.6GHz dual-core 8th-generation - 8210) 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Intel UHD Graphics 617 graphics 
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.25 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: 49.9 W h Li-Poly 
Macbook Air 13 inch 2018 Core i5 128/256GB 8GB RAM Cũ
-11%
17.550.000đ 19.550.000đ
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels 
 • Bộ xử lý CPU: Core i5 1.6GHz dual-core 8th-generation - 8210) 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Intel UHD Graphics 617 graphics 
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.25 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: 49.9 W h Li-Poly 

Macbook Air 13 inch 2018 Core i5 128/256GB 8GB RAM Cũ

17.550.000đ 19.550.000đ
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels 
 • Bộ xử lý CPU: Core i5 1.6GHz dual-core 8th-generation - 8210) 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Intel UHD Graphics 617 graphics 
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.25 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: 49.9 W h Li-Poly 
 • Màn hình: 13.3 inch, Retina (2560 x 1600 pixels 
 • Bộ xử lý CPU: Core i5 1.6GHz dual-core 8th-generation - 8210) 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Intel UHD Graphics 617 graphics 
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 1.25 kg 
 • Camera: 720p FaceTime HD camera
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Pin và sạc: 49.9 W h Li-Poly 
Macbook Pro 2020 M1 13inch 16GB 512GB SSD (Z11F/Z11C) (NEW)
-5%
39.550.000đ 41.250.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports

Macbook Pro 2020 M1 13inch 16GB 512GB SSD (Z11F/Z11C) (NEW)

39.550.000đ 41.250.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
Macbook Pro 2020 M1 13inch 16GB 256GB SSD (Z11D/Z11B) (NEW)
-5%
34.850.000đ 36.550.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports

Macbook Pro 2020 M1 13inch 16GB 256GB SSD (Z11D/Z11B) (NEW)

34.850.000đ 36.550.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
Macbook Pro 2020 M1 13inch 8GB 512GB SSD (MYD92/MYDC2) (NEW)
-6%
34.650.000đ 36.750.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports

Macbook Pro 2020 M1 13inch 8GB 512GB SSD (MYD92/MYDC2) (NEW)

34.650.000đ 36.750.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
Macbook Pro 2020 M1 13inch 8GB 256GB SSD (MYD82/MYDA2) (NEW)
-15%
29.450.000đ 34.550.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports

Macbook Pro 2020 M1 13inch 8GB 256GB SSD (MYD82/MYDA2) (NEW)

29.450.000đ 34.550.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
Macbook Pro 2020 M1 13inch 8GB 512GB SSD (MYD92/MYDC2) (Cũ)
-7%
29.350.000đ 31.450.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports

Macbook Pro 2020 M1 13inch 8GB 512GB SSD (MYD92/MYDC2) (Cũ)

29.350.000đ 31.450.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
Macbook Pro 2020 M1 13inch 8GB 256GB SSD (MYD82/MYDA2) (Cũ)
-10%
26.150.000đ 28.750.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports

Macbook Pro 2020 M1 13inch 8GB 256GB SSD (MYD82/MYDA2) (Cũ)

26.150.000đ 28.750.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 8 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 512 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.4kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
Macbook Air 2020 M1 13inch 16GB 256GB SSD (Z12A/Z127) (NEW)
-6%
27.750.000đ 29.450.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 7 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 256 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.29kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports

Macbook Air 2020 M1 13inch 16GB 256GB SSD (Z12A/Z127) (NEW)

27.750.000đ 29.450.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 7 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 256 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.29kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 7 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 256 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.29kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
Macbook Air 2020 M1 13inch 8GB 512GB SSD (MGNE3/MGNA3/MGN) (NEW)
-4%
22.550.000đ 23.450.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 7 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 256 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.29kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports

Macbook Air 2020 M1 13inch 8GB 512GB SSD (MGNE3/MGNA3/MGN) (NEW)

22.550.000đ 23.450.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 7 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 256 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.29kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 7 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 256 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.29kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
Macbook Air 2020 M1 13inch 8GB 256GB SSD (MGND3/MGN63) (NEW)
-8%
22.550.000đ 24.350.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 7 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 256 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.29kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports

Macbook Air 2020 M1 13inch 8GB 256GB SSD (MGND3/MGN63) (NEW)

22.550.000đ 24.350.000đ
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 7 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 256 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.29kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports
 • Màn hình: 13-inch Retina display with True Tone 
 • Bộ xử lý CPU: Apple M1 
 • Ram: 16GB  
 • Card màn hình: Card tích hợp 7 nhân CPU  
 • Ổ cứng: SSD, 256 GB 
 • Kích thước và trọng lượng: 304.1mm x 212.4mm x 15.6mm, 1.29kg
 • Cổng kết nối sạc: Two Thunderbolt 3 ports

TIN TỨC

Thay màn, ép kính lấy ngay cho điện thoại iPhone tại Long Biên

Thay màn, ép kính lấy ngay cho điện thoại iPhone tại Long Biên

Hanoi Mobile chuyên SC điện thoại ép kính, thay màn hình iPhone tại Long Biên. Màn zin chính hãng với giá tốt nhất tại Hà Nội. Thời gian đợi nhanh, lấy ngay sau 10-15 phút. Chế độ bảo hành tốt nhất tới khách hàng. Tặng cường lực full màn, tặng ốp lưng, miễn phí vệ sinh máy.

Thay màn hình iPhone | Bảng giá chi tiết từng mẫu khi thay màn iPhone

Thay màn hình iPhone | Bảng giá chi tiết từng mẫu khi thay màn iPhone

Nếu không may bạn làm rơi vỡ, va đập, dính nước… làm cho chiếc iPhone bị hỏng hóc phần màn hình thì bạn phải thay màn hình iPhone ngay để đảm bảo chất lượng cũng như tuổi thọ của máy được dài lâu. Bài viết dưới đây, Hanoi Mobile sẽ cung cấp đến bạn những lưu ý trước khi thay màn, các loại màn phổ biến và giá thay màn hình là bao nhiêu?, mời bạn tham khảo! 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

tiktok.png