Hotline: 0909.090.518

iPhone

iPhone 15 Pro Max Chính Hãng (VNA)
-19%
28.690.000đ 34.990.000đ
 • Màn hình: OLED, 6.7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A17 Pro 6 nhân
 • Ram: 8GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 4422mAh, Sạc 20W
 • Loại Pin: Li-Ion
 • SIM: 1 Nano SIM, 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Cổng kết nối/ Sạc: Type-C

iPhone 15 Pro Max Chính Hãng (VNA)

28.690.000đ 34.990.000đ
 • Màn hình: OLED, 6.7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A17 Pro 6 nhân
 • Ram: 8GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 4422mAh, Sạc 20W
 • Loại Pin: Li-Ion
 • SIM: 1 Nano SIM, 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Cổng kết nối/ Sạc: Type-C
 • Màn hình: OLED, 6.7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A17 Pro 6 nhân
 • Ram: 8GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 4422mAh, Sạc 20W
 • Loại Pin: Li-Ion
 • SIM: 1 Nano SIM, 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Cổng kết nối/ Sạc: Type-C
iPhone 15 Pro Chính Hãng (VNA)
-16%
24.490.000đ 28.990.000đ
 • Màn hình: OLED, 6.1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A17 Pro 6 nhân
 • Ram: 8GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3274mAh, Sạc 20W 
 • Loại Pin: Li-Ion
 • SIM: 1 Nano SIM, 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Cổng kết nối/ Sạc: Type-C

iPhone 15 Pro Chính Hãng (VNA)

24.490.000đ 28.990.000đ
 • Màn hình: OLED, 6.1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A17 Pro 6 nhân
 • Ram: 8GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3274mAh, Sạc 20W 
 • Loại Pin: Li-Ion
 • SIM: 1 Nano SIM, 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Cổng kết nối/ Sạc: Type-C
 • Màn hình: OLED, 6.1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A17 Pro 6 nhân
 • Ram: 8GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3274mAh, Sạc 20W 
 • Loại Pin: Li-Ion
 • SIM: 1 Nano SIM, 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Cổng kết nối/ Sạc: Type-C
iPhone 15 Plus Chính Hãng (VNA)
-20%
21.790.000đ 26.990.000đ
 • Màn hình: OLED, 6.7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A16 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP
 • Camera trước : 12MP
 • Pin, Sạc: 4383mAh, Sạc 20W 
 • Loại Pin: Li-Ion
 • SIM: 1 Nano SIM, 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Cổng kết nối/ Sạc: Type-C

iPhone 15 Plus Chính Hãng (VNA)

21.790.000đ 26.990.000đ
 • Màn hình: OLED, 6.7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A16 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP
 • Camera trước : 12MP
 • Pin, Sạc: 4383mAh, Sạc 20W 
 • Loại Pin: Li-Ion
 • SIM: 1 Nano SIM, 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Cổng kết nối/ Sạc: Type-C
 • Màn hình: OLED, 6.7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A16 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP
 • Camera trước : 12MP
 • Pin, Sạc: 4383mAh, Sạc 20W 
 • Loại Pin: Li-Ion
 • SIM: 1 Nano SIM, 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Cổng kết nối/ Sạc: Type-C
iPhone 15 Chính Hãng (VNA)
-19%
18.790.000đ 22.990.000đ
 • Màn hình: OLED, 6.1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A16 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP 
 • Camera trước : 12MP
 • Pin, Sạc: 3349mAh, Sạc 20W 
 • Loại Pin: Li-Ion
 • SIM: 1 Nano SIM, 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Cổng kết nối/ Sạc: Type-C

iPhone 15 Chính Hãng (VNA)

18.790.000đ 22.990.000đ
 • Màn hình: OLED, 6.1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A16 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP 
 • Camera trước : 12MP
 • Pin, Sạc: 3349mAh, Sạc 20W 
 • Loại Pin: Li-Ion
 • SIM: 1 Nano SIM, 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Cổng kết nối/ Sạc: Type-C
 • Màn hình: OLED, 6.1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A16 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP 
 • Camera trước : 12MP
 • Pin, Sạc: 3349mAh, Sạc 20W 
 • Loại Pin: Li-Ion
 • SIM: 1 Nano SIM, 1 eSIM, Hỗ trợ 5G
 • Cổng kết nối/ Sạc: Type-C
iPhone 13 Pro Max Quốc Tế Chính Hãng Cũ
-36%
12.790.000đ 19.850.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 4352mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 15

iPhone 13 Pro Max Quốc Tế Chính Hãng Cũ

12.790.000đ 19.850.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 4352mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 15
 • Màn hình: OLED, 6,7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 4352mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 15
iPhone 14 Pro Max Chính Hãng (New)
-1%
26.990.000đ 27.250.000đ
 • Màn hình: OLED, 6.7" Super Retina XDR
 • Chip: Apple A16 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 4323mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 16

iPhone 14 Pro Max Chính Hãng (New)

26.990.000đ 27.250.000đ
 • Màn hình: OLED, 6.7" Super Retina XDR
 • Chip: Apple A16 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 4323mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 16
 • Màn hình: OLED, 6.7" Super Retina XDR
 • Chip: Apple A16 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 4323mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 16
iPhone 14 Pro Chính Hãng (New)
-5%
23.990.000đ 25.250.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A16 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3200mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 16

iPhone 14 Pro Chính Hãng (New)

23.990.000đ 25.250.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A16 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3200mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 16
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A16 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: Chính 48 MP & Phụ 12MP, 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3200mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 16
iPhone 14 Plus Chính Hãng (New)
-12%
19.690.000đ 22.290.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 4325mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 16

iPhone 14 Plus Chính Hãng (New)

19.690.000đ 22.290.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 4325mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 16
 • Màn hình: OLED, 6,7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 4325mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 16
iPhone 13 Pro Quốc Tế Chính Hãng Cũ
-30%
10.290.000đ 14.550.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3095mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 15

iPhone 13 Pro Quốc Tế Chính Hãng Cũ

10.290.000đ 14.550.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3095mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 15
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3095mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 15
iPhone 14 Chính Hãng (New)
-15%
16.990.000đ 19.850.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3279mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 16

iPhone 14 Chính Hãng (New)

16.990.000đ 19.850.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3279mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 16
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3279mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 16
iPhone 13 Quốc Tế Chính Hãng Cũ
-33%
7.790.000đ 11.550.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3240mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 15

iPhone 13 Quốc Tế Chính Hãng Cũ

7.790.000đ 11.550.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3240mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 15
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3240mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 15
iPhone 12 Pro Max Quốc Tế Chính Hãng Cũ
-27%
9.790.000đ 13.350.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A14 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 3 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3687mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 14

iPhone 12 Pro Max Quốc Tế Chính Hãng Cũ

9.790.000đ 13.350.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A14 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 3 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3687mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 14
 • Màn hình: OLED, 6,7", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A14 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 3 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 3687mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 14
iPhone 12 Pro Quốc Tế Chính Hãng Cũ
-29%
7.290.000đ 10.250.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A14 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 3 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 2815mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 14

iPhone 12 Pro Quốc Tế Chính Hãng Cũ

7.290.000đ 10.250.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A14 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 3 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 2815mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 14
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A14 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 3 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 2815mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 14
iPhone 12 Quốc Tế Chính Hãng Cũ
-27%
5.290.000đ 7.150.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A14 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 2815mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 14

iPhone 12 Quốc Tế Chính Hãng Cũ

5.290.000đ 7.150.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A14 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 2815mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 14
 • Màn hình: OLED, 6,1", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A14 Bionic
 • Ram: 6GB
 • Camera sau: 2 Camera 12MP
 • Camera trước : 12 MP
 • Pin, Sạc: 2815mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 14
iPhone 11 Pro Max Quốc Tế Chính Hãng Cũ
-25%
6.590.000đ 8.750.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,5", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A13 Bionic
 • Ram: 4GB
 • Camera sau: 3 Camera 12MP
 • Camera trước: 12 MP
 • Pin, Sạc: 3969mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 14

iPhone 11 Pro Max Quốc Tế Chính Hãng Cũ

6.590.000đ 8.750.000đ
 • Màn hình: OLED, 6,5", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A13 Bionic
 • Ram: 4GB
 • Camera sau: 3 Camera 12MP
 • Camera trước: 12 MP
 • Pin, Sạc: 3969mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 14
 • Màn hình: OLED, 6,5", Super Retina XDR
 • Chip: Apple A13 Bionic
 • Ram: 4GB
 • Camera sau: 3 Camera 12MP
 • Camera trước: 12 MP
 • Pin, Sạc: 3969mAh, Sạc 20W 
 • Hệ điều hành: iOS 14

TIN TỨC

Thay màn, ép kính lấy ngay cho điện thoại iPhone tại Long Biên

Thay màn, ép kính lấy ngay cho điện thoại iPhone tại Long Biên

Hanoi Mobile chuyên SC điện thoại ép kính, thay màn hình iPhone tại Long Biên. Màn zin chính hãng với giá tốt nhất tại Hà Nội. Thời gian đợi nhanh, lấy ngay sau 10-15 phút. Chế độ bảo hành tốt nhất tới khách hàng. Tặng cường lực full màn, tặng ốp lưng, miễn phí vệ sinh máy.

Thay màn hình iPhone | Bảng giá chi tiết từng mẫu khi thay màn iPhone

Thay màn hình iPhone | Bảng giá chi tiết từng mẫu khi thay màn iPhone

Nếu không may bạn làm rơi vỡ, va đập, dính nước… làm cho chiếc iPhone bị hỏng hóc phần màn hình thì bạn phải thay màn hình iPhone ngay để đảm bảo chất lượng cũng như tuổi thọ của máy được dài lâu. Bài viết dưới đây, Hanoi Mobile sẽ cung cấp đến bạn những lưu ý trước khi thay màn, các loại màn phổ biến và giá thay màn hình là bao nhiêu?, mời bạn tham khảo! 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

tiktok.png