Hotline: 0909.090.518

iPad Gen

iPad Gen 7 2019 10.2 inch (4G + WiFi) Chính Hãng Cũ
-16%
10.750.000đ 12.750.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: IPS LED    
 • Độ phân giải màn hình: 2160 x 1620 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A12 Bionic 
 • Dung lượng RAM: 3GB

iPad Gen 7 2019 10.2 inch (4G + WiFi) Chính Hãng Cũ

10.750.000đ 12.750.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: IPS LED    
 • Độ phân giải màn hình: 2160 x 1620 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A12 Bionic 
 • Dung lượng RAM: 3GB
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: IPS LED    
 • Độ phân giải màn hình: 2160 x 1620 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A12 Bionic 
 • Dung lượng RAM: 3GB
iPad Gen 7 2019 10.2 inch (WiFi) Chính Hãng Cũ
-11%
8.150.000đ 9.150.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: IPS LED    
 • Độ phân giải màn hình: 2160 x 1620 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A12 Bionic 
 • Dung lượng RAM: 3GB

iPad Gen 7 2019 10.2 inch (WiFi) Chính Hãng Cũ

8.150.000đ 9.150.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: IPS LED    
 • Độ phân giải màn hình: 2160 x 1620 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A12 Bionic 
 • Dung lượng RAM: 3GB
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: IPS LED    
 • Độ phân giải màn hình: 2160 x 1620 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A12 Bionic 
 • Dung lượng RAM: 3GB
iPad Gen 8 2020 10.2 inch 32GB (Wifi) Chính Hãng Cũ
-24%
7.550.000đ 9.850.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: Retina IPS LCD 
 • Độ phân giải màn hình: 1620 x 2160 pixels
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 2MP 
 • Chipset: Apple A12 Bionic  
 • Dung lượng RAM: 3GB

iPad Gen 8 2020 10.2 inch 32GB (Wifi) Chính Hãng Cũ

7.550.000đ 9.850.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: Retina IPS LCD 
 • Độ phân giải màn hình: 1620 x 2160 pixels
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 2MP 
 • Chipset: Apple A12 Bionic  
 • Dung lượng RAM: 3GB
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: Retina IPS LCD 
 • Độ phân giải màn hình: 1620 x 2160 pixels
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 2MP 
 • Chipset: Apple A12 Bionic  
 • Dung lượng RAM: 3GB
iPad 2020 10.2 inch 32/128GB (Wifi) Chính Hãng Cũ
-91%
8.950.000đ 95.500.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: Retina IPS LCD 
 • Độ phân giải màn hình: 1620 x 2160 pixels
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 2MP 
 • Chipset: Apple A12 Bionic  
 • Dung lượng RAM: 3GB

iPad 2020 10.2 inch 32/128GB (Wifi) Chính Hãng Cũ

8.950.000đ 95.500.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: Retina IPS LCD 
 • Độ phân giải màn hình: 1620 x 2160 pixels
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 2MP 
 • Chipset: Apple A12 Bionic  
 • Dung lượng RAM: 3GB
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: Retina IPS LCD 
 • Độ phân giải màn hình: 1620 x 2160 pixels
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 2MP 
 • Chipset: Apple A12 Bionic  
 • Dung lượng RAM: 3GB
iPad 2019 10.2 inch 32GB (4G+ Wifi) Chính Hãng Cũ
-23%
6.950.000đ 8.950.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: Retina IPS LCD 
 • Kích thước: 25 x 17.4 x 0.7 cm 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A10 
 • Dung lượng RAM: 3GB

iPad 2019 10.2 inch 32GB (4G+ Wifi) Chính Hãng Cũ

6.950.000đ 8.950.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: Retina IPS LCD 
 • Kích thước: 25 x 17.4 x 0.7 cm 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A10 
 • Dung lượng RAM: 3GB
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: Retina IPS LCD 
 • Kích thước: 25 x 17.4 x 0.7 cm 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A10 
 • Dung lượng RAM: 3GB
iPad 2019 10.2 inch 32GB (Wifi) Chính Hãng Cũ
-40%
5.950.000đ 9.850.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: Retina IPS LCD 
 • Kích thước: 25 x 17.4 x 0.7 cm 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A10 
 • Dung lượng RAM: 3GB

iPad 2019 10.2 inch 32GB (Wifi) Chính Hãng Cũ

5.950.000đ 9.850.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: Retina IPS LCD 
 • Kích thước: 25 x 17.4 x 0.7 cm 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A10 
 • Dung lượng RAM: 3GB
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: Retina IPS LCD 
 • Kích thước: 25 x 17.4 x 0.7 cm 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A10 
 • Dung lượng RAM: 3GB
iPad 2018 9.7 inch 32/128GB Chính Hãng Cũ
-40%
5.250.000đ 8.650.000đ
 • Kích thước màn hình: 9.7 inch 
 • Công nghệ màn hình: LED backlit IPS  
 • Độ phân giải màn hình: 1536 x 2048 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A10 
 • Dung lượng RAM: 3GB

iPad 2018 9.7 inch 32/128GB Chính Hãng Cũ

5.250.000đ 8.650.000đ
 • Kích thước màn hình: 9.7 inch 
 • Công nghệ màn hình: LED backlit IPS  
 • Độ phân giải màn hình: 1536 x 2048 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A10 
 • Dung lượng RAM: 3GB
 • Kích thước màn hình: 9.7 inch 
 • Công nghệ màn hình: LED backlit IPS  
 • Độ phân giải màn hình: 1536 x 2048 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A10 
 • Dung lượng RAM: 3GB
iPad 2017 9.7 inch 32/128GB Quốc Tế Chính Hãng Cũ
-45%
4.250.000đ 7.650.000đ
 • Kích thước màn hình: 9.7 inch 
 • Công nghệ màn hình: LED backlit IPS  
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1536 pixels  
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A9 
 • Dung lượng RAM: 2GB

iPad 2017 9.7 inch 32/128GB Quốc Tế Chính Hãng Cũ

4.250.000đ 7.650.000đ
 • Kích thước màn hình: 9.7 inch 
 • Công nghệ màn hình: LED backlit IPS  
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1536 pixels  
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A9 
 • Dung lượng RAM: 2GB
 • Kích thước màn hình: 9.7 inch 
 • Công nghệ màn hình: LED backlit IPS  
 • Độ phân giải màn hình: 2048 x 1536 pixels  
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 1.2MP 
 • Chipset: Apple A9 
 • Dung lượng RAM: 2GB
iPad 2021 10.2 inch 256GB (Wifi) Chính Hãng
-23%
12.350.000đ 15.950.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: IPS LCD, Liquid Retina   
 • Độ phân giải màn hình: 2160 x 1620 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 12MP 
 • Chipset: Apple A13 Bionic 6 nhân 
 • Dung lượng RAM: 3GB

iPad 2021 10.2 inch 256GB (Wifi) Chính Hãng

12.350.000đ 15.950.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: IPS LCD, Liquid Retina   
 • Độ phân giải màn hình: 2160 x 1620 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 12MP 
 • Chipset: Apple A13 Bionic 6 nhân 
 • Dung lượng RAM: 3GB
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: IPS LCD, Liquid Retina   
 • Độ phân giải màn hình: 2160 x 1620 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 12MP 
 • Chipset: Apple A13 Bionic 6 nhân 
 • Dung lượng RAM: 3GB
iPad 2021 10.2 inch 64/256GB (4G + Wifi) Chính Hãng
-14%
12.150.000đ 14.050.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: IPS LCD, Liquid Retina   
 • Độ phân giải màn hình: 2160 x 1620 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 12MP 
 • Chipset: Apple A13 Bionic 6 nhân 
 • Dung lượng RAM: 3GB

iPad 2021 10.2 inch 64/256GB (4G + Wifi) Chính Hãng

12.150.000đ 14.050.000đ
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: IPS LCD, Liquid Retina   
 • Độ phân giải màn hình: 2160 x 1620 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 12MP 
 • Chipset: Apple A13 Bionic 6 nhân 
 • Dung lượng RAM: 3GB
 • Kích thước màn hình: 10.2 inch 
 • Công nghệ màn hình: IPS LCD, Liquid Retina   
 • Độ phân giải màn hình: 2160 x 1620 inch 
 • Camera sau: 8MP  
 • Camera trước: 12MP 
 • Chipset: Apple A13 Bionic 6 nhân 
 • Dung lượng RAM: 3GB

TIN TỨC

Thay màn, ép kính lấy ngay cho điện thoại iPhone tại Long Biên

Thay màn, ép kính lấy ngay cho điện thoại iPhone tại Long Biên

Hanoi Mobile chuyên SC điện thoại ép kính, thay màn hình iPhone tại Long Biên. Màn zin chính hãng với giá tốt nhất tại Hà Nội. Thời gian đợi nhanh, lấy ngay sau 10-15 phút. Chế độ bảo hành tốt nhất tới khách hàng. Tặng cường lực full màn, tặng ốp lưng, miễn phí vệ sinh máy.

Thay màn hình iPhone | Bảng giá chi tiết từng mẫu khi thay màn iPhone

Thay màn hình iPhone | Bảng giá chi tiết từng mẫu khi thay màn iPhone

Nếu không may bạn làm rơi vỡ, va đập, dính nước… làm cho chiếc iPhone bị hỏng hóc phần màn hình thì bạn phải thay màn hình iPhone ngay để đảm bảo chất lượng cũng như tuổi thọ của máy được dài lâu. Bài viết dưới đây, Hanoi Mobile sẽ cung cấp đến bạn những lưu ý trước khi thay màn, các loại màn phổ biến và giá thay màn hình là bao nhiêu?, mời bạn tham khảo! 

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

tiktok.png